Självkritik – Vår inre kritiker

Reflektion av en kvinnas ansikte

Självkritik – Vår inre kritiker När du talar och tänker illa om dig själv, då pågår inre självkritik. Det kan hända både när du misslyckas men även vid framgång. Har du svårt att ge dig själv stöd så har du troligen en utvecklad inre kritiker? Vår inre kritiker är den del av oss själva som […]

Öka självkänslan med självmedkänsla

Leende kvinna

Öka självkänslan med självmedkänsla Självkänslan byggs upp under ung ålder. Det viktigaste för en god självkänsla är villkorslös kärlek och lyhördhet inför barnets behov och känslor. Barnet speglas då på ett accepterande sätt, får en trygg och tillåtande upplevelse av sig själv. Ett barn som inte speglas på ett genuint sätt tvingas att förneka delar […]