”Du kan så mycket mer än du tror.
Är du redo att testa dina vingar?”
Vad är Coaching?

Coaching är en effektiv samtalsmetod som ser till hela klientens livssituation. Det handlar om att lära känna och utveckla dig själv. Du får under ostörd kvalitetstid sätt ord på dina tankar, bli speglad i det jag hört dig berätta. Jag ställer utmanande frågor för att väcka självinsikt och för att ge dig nya synvinklar.Du kommer att frigöra dina inre resurser för ökad handlingskraft. Du har svaret, visionen & drivkraften inom dig, mitt ansvar som coach är att hjälpa dig att hitta den.


Tillsammans tittar vi på ditt nuläge, önskat läge och vilken väg du behöver gå härnäst. Din vilja är drivkraften i din förändring och avgörande för din framgång. I ditt förflutna finns oftast svaren på varför du inte redan förverkligat dina drömmar eller varför du inte är nöjd med ditt nuläge.

…inte Rådgivning eller Terapi.

Det handlar inte om rådgivning, terapi, behandling eller annan samtalsdisciplin, det handlar om att jag som coach ställer frågor som gör att du får tillgång till dina egna svar, även om de sitter långt inne. 

Du som klient tar själv ansvaret för innehållet och din utveckling. Vi tittar på dina drömmar, mål och visioner i nuet och framtiden.

Vinster med Coaching!

ICF – International Coach Federation har i en stor undersökning identifierat klienternas upplevda livsförändring efter coaching. Konstaterade vinster med coaching är:

  • Ökad självkänsla
  • Större motivation 
  • Ökat självförtroende samt bättre initiativförmåga. 
  • Bättre balans i livet, mindre stress, godare sömn och ökad livskvalitet. 

Dessutom fick klienterna starkare och ärligare relationer till sina familjer, sina kollegor och viktigast av allt en stabilare relation till sig själv!