Metodik, Etik & Kvalitet

Hur fungerar metodiken?

Resultat av coaching uppnås genom att klienten blir medveten om sina egna resurser, styrkor och rädslor/hinder.

Coachingen varvas med övningar som anpassas efter klientens ämnen och utmaningar. Coaching ger klienten ökad självkänsla genom personlig utveckling byggd på egna insikter. Klienten hittar sin handlingskraft och kreativitet – du tränar på att våga utmana dig i en trygg miljö för att sedan applicera i det verkliga livet.

Coaching ger verktygen att komma vidare till ett mer tillfredställande liv oavsett nuläge. Klienten blir hörd, får nya synvinklar och hejarop av coachen (som agerar etiskt).

Etik & Kvalitet

Som professionell coach behandlar jag människor med respekt.

Jag är ärlig vad gäller min kompetens, kvalifikationer och erfarenheter som coach. Jag gör inte anspråk på att kunna uppnå resultat som jag inte kan garantera. Jag erkänner andras arbete och bidrag till min profession.

Vi upprättar ett coachingavtal när vi bestämt oss för att samarbeta. Jag respekterar din rätt till sekretess, tills du ger mig rätt till annat (eller om lagen så kräver). Jag använder inte ditt namn utan ditt tillstånd, vare sig som klient eller referens.

Om vi växer ifrån varandra kommer jag att uppmuntra dig att hitta ny coach/resurs. Skulle en intressekonflikt uppstå mellan oss löser vi den snabbt på bästa sätt för dig.

Välkommen att boka kvalitetstid till den viktigaste personen i ditt liv…

Dig själv!