Anpassare / people pleaser

Anpassning, People Pleaser & Medberoende

Forskning visar att anpassning (people pleaser, foga) är vårt fjärde flyktbeteende.

Om vi som barn inte fick villkorslös kärlek för den vi var, så började vi anpassa oss för att bli omhändertagna och för att överleva. Prestation gav oss en falsk känsla av trygghet och vi blev presterare med gott självförtroende. I vuxen ålder tar vi med oss beteendet och vi fortsätter att kompensera vår låga självkänsla med tex karriär, mätbara resultat och anpassning.

Förbjudna känslor i barndomen, att vi inte fick känna eller uttrycka vissa typer av känslor (ilska, sorg och irritation), skapar oftast en emotionell distansering från oss själva. Detta leder ofta till en inre tomhet och att vi inte vet vad vi känner. Vi blir huvudfotingar…

Medvetenhet är nyckeln för att se förändra & ditt beteende.

Alla tre begreppen ger liknande beteenden, alltså anpassning till en annan person. Medberoende är ett vedertaget begrepp som förknippas med att vara anhörig till missbrukaren eller till alkoholisten. En person som är medberoende är helt upptagen av att kontrollera och hantera den beroende. Tillståndet innebär att man anpassar sin personlighet och sitt beteende efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa.

Några frågor till dig:

• Har du osunda relationer där du inte sätter gränser?
• Brukar du få dåligt samvete om du väljer DIG?
• Är det viktigt att vara omtyckt?
• Kan du inte prioritera dig förrän du vet att alla andra har det bra?
• Hoppar du lätt in i andras livsfilm som stuntman (i bästa välmening)?
• Håller du alltid med?
• Känner du ansvar även när det inte är ditt?
• Är du obekväm i konflikter?
• Hamnar du i samma typ av relationer gång på gång?
• Söker du bekräftelse hos andra?
• Vill du inte erkänna om du blev sårad eller besviken?
Anpassare / people pleaser
Tjej som låtsas att hon mår bra

Träna på att sätta gränser

I livscoaching tittar på invanda rutiner, vart dom uppstått och hur kan du göra för att bryta mönstret och välja din väg till god självkänsla.

Genom att i små steg sätta gränser så blir det lättare med tiden. Det blir mindre viktigt vad andra tycker och du står stadigt på din egen grund.

Dela med dina Nära & Kära!

Välkommen att boka kvalitetstid till den viktigaste personen i ditt liv…

Dig Själv!