Mina löften till dig:

  • Lyssna på DIG med 2 stora öron

  • Se DIG i ögonen i total närvaro genom aktivt lyssnande


  • Med liten mun återspegla det du berättat

  • 
Lämna utrymme för tystnad och reflektion

  • 
Ställa ifrån mig min ryggsäck med föreställningar och åsikter


  • Dela med mig OM du önskar min feedback


  • Ge dig verktyg och övningar som för dig framåt i din process


  • Vara ditt villkorslösa stöd som respekterar dig och din resa


  • Vara förstående, inte döma dig och samtidigt komma med utmanande frågor

Välkommen att boka kvalitetstid till den viktigaste personen i ditt liv…

Dig Själv!