Om Gunilla

Hårda fakta

Jag har jobbat 19 år med ekonomi på redovisningsbyrå som ekonomichef. Diplomerad Nystartsrådgivare (senaste 15 åren)

Jag fått förtroendet att personligen stötta 8500 personer och 50% har valt att starta eget!  Jag är så tacksam för äran att få dela deras utvecklingsresa samt den erfarenhet det gett mig att möta människor på den plats i livet där dom befinner sig!

När insikten slog mig att hälften av klienterna ville ha en förändring som inte avsåg att starta eget företag så tog jag beslutet att bredda mitt utbud av tjänster. 

Jag är:

  • Diplomerad ICF Coach 
  • Certificerad Mental, Karriär, Anpassning/Medberoende och BeroendeCoach
  • HSP-stöd 
  • Diplomerad inom relationskommunikation
  • Diplomerad i verktyget metaplan samt Business Canvas
  • Diplomerad nystartsrådgivare kring entreprenörskap

Viktigast för mig är att se och höra hela människan genom ett holistiskt arbetssätt. Tillsammans titta vi på din historia, ditt nuläge och framtidsvision samt vilka hinder som eventuellt står i vägen. Fokus är dina styrkor, resurser och bottenstyrkor att bygga vidare på. Varje människa är unik och följer du din inre vägvisare så uppenbarar sig vägen framåt. 

Min coachning sker genom aktivt lyssnande och att jag med respekt lyssnar både på och mellan raderna samt att jag ger återspeglingar och ställer utmanande frågor. Jag bidrar gärna med råd och feedback OM du önskar eller ber om det. Allt coaching sker enligt International Coaching Federations (ICF) etik och moral.