Mina nuvarande livssanningar

Ett livsförändrande ögonblick för mig var när insikten landade om att människor bara har TVÅ grundkänslor att utgå ifrån i varje givet ögonblick.

Kärlek: Syns som glädje, lycka, beröm, uppskattning, eufori, förundran, villkorslöshet, sinnesro och humor.

Rädsla: Kan maskera sig i ilska, arrogans, ironi, sarkasm, förakt, hämnd, kontrollbehov, hat, kritik.

För mig är det sant att när någon säger nåt till mig så är det inte personligt utan att det kommer från personens ryggsäck eller känslor.

Kanske nåt för dig att fundera över?

Ordspråk

När du är omedveten så är det omöjligt att vara medveten,
när du blir medveten så är det omöjligt att bli omedveten igen…

5 grundstenar till ett uppvaknat liv (Don Miguel Ruiz):

Ta inget personligt (alla talar utifrån sin ryggsäck och den handlar inte om mig)

Ta inget för givet (om något är otydlig i samtalet, fråga vad menar du?)

Säg alltid min sanning (våga stå upp för mig själv)

Gör alltid mitt bästa (utifrån dagsformen)

Är det verkligen ”min sanning”, eller är den inlärd? (finns det en annan sanning?)

Kloka citat:

Det finns bara NUET, och det kommer nya NU hela tiden (Tiden är en illusion skapat av människan för trygghet och struktur)

This to shall pass (good and bad, allt går över oavsett)

Acceptera nuet eftersom du själv skapat det (Attraktionslagen)

Allt är exakt som det ska vara, alltid! Universum gör inga misstag

Det är bara den som aldrig provat som misslyckats…

Vi skriver alla vårt eget livsmanus och spelar huvudrollen i vår egen film

Utmaningar, svårigheter och ”misslyckanden” är enbart lärande och ger unika möjligheter till utveckling

Får du en fråga? Det är ok att svara ja, nej eller jag vet inte. Dessutom får man ändra sig i efterhand

Varje modigt Nej skapar utrymme för ett ärligt Ja

Varje dag är en ny möjlighet att förändra mitt liv

För att skapa plats åt det nya behöver något gammalt rensas bort

Välkommen att boka kvalitetstid till den viktigaste personen i ditt liv…

Dig Själv!