Jag fick inte vara ledsen som barn

Barndomstrauma

Vi pratade inte känslor, jag fick inte vara ledsen som barn Det är oerhört vanligt, DU är inte ensam! Den äldre generationen såg oftast sorg (att vara ledsen) och ilska som svaghet. När jag hjälper klienter med beteenden som anpassning, medberoende, beroende och svag självkänsla frågar jag:- Pratade ni känslor hemma och var alla typer av […]

Trauma eller barndomstrauma?

Kvinna som mår dåligt

Vad är skillnaden på barndomstrauma & trauma? Hjärnan är inte färdigutvecklad när vi föds och därför behöver vi vuxnas spegling, stöd och acceptans kring våra känslor förutom att alla andra behov tillgodoses. Barnet får veta att alla känslor är okey och helt naturliga.  Vi föds alltså långt före hjärnan är utvecklad, vid 25 års ålder är […]