Är CompassionCoaching nåt för dig?

Med hjälp av CompassionCoaching får du tid och utrymme att hitta dina drömmar och dina inre svar,  för att kunna sätta tydliga mål avsett område tex karriär, livspusslet, föräldraskap, relationer, ekonomi, anpassningsberoende (medberoende), hantera högkänslighet (HSP) och beroendebeteende. Genom coaching bygger du starkare självkänsla som ger dig balans och sinnesro i livets alla avseenden.

Känns någon av punkterna nedan spot on? Då är detta nåt för dig!

 • Har du tagit dig an en större utmaning i livet men inte vet hur du ska hantera den på bästa sätt?

 • Har du en stark vision, men hittar inte nästa steg?

 • Är du vid en vändpunkt i livet och känner dig vilsen?

 • Har du svårt att sätta gränser och styrs av andras viljor eller åsikter?

 • Känner du dig ”fel”, annorlunda och vill utforska? Förmodligen har du en unik gåva som högkänslig

 • Är du nyfiken på HSP, upplever du starka intryck från dina fem sinnen (även från sjätte sinnet?)

 • Funderar du på ditt anpassningsbeteende (medberoende), där vi av bästa välvilja vill rädda andra men står maktlösa kvar och en känsla av ansvar?
 • Känns det viktigare att andra mår bra i din omgivning än du själv?

 • Vill du bryta upp från något/någon och behöver stöd och guidning för att hitta ditt mod?

 • Har du invanda mönster, beroenden, anpassningsberoende (medberoende) som du vill förändra?

 • Brinner du för livet men inte hinner med och vill lära dig att prioritera och kanske välja bort? Ett nej till något lämnar utrymme för ett ja till något annat.

 • Vill du triggas, utmanas mentalt av en kvalificerad coach, samtalspartner under sekretess?

 • Är du nyfiken på den andliga dimensionen? Om jaget – egot och nuet?

Boka Kvalitetstid

1. Boka ett kostnadsfritt klargörande samtal med mig (värde 1100kr).

2. Vi pratar igenom hur Din situation ser ut just nu & hur jag kan hjälpa Dig på bästa sätt. Efter samtalet lämnar jag förslag på vilket paket som passar bäst.

3. Om allt känns bra så jobbar vi tillsammans så snart som möjligt.

Mål & Resultat

Genom coaching bygger du starkare självkänsla som ger dig balans och sinnesro i livets alla avseenden.

Med hjälp av CompassionCoaching får du tid och utrymme att hitta dina drömmar och dina inre svar,  för att kunna sätta tydliga mål avsett område tex karriär, livspusslet, föräldraskap, relationer, ekonomi, anpassningsberoende (medberoende), hantera högkänslighet (HSP) & beroendebeteende.

Målen kan komma att ändras under din process, vilket är vanligt och helt i sin ordning. Dina nuvarande prioriteringar kanske skiftar och känns mindre viktiga medan andra områden får ett nytt fokus som tex relationen till dig själv och andra.

Du får tillfälle att identifiera vad i ditt liv som ger energi och vad som stjäl energi? Genom att uppmärksamma dina hinder eller rädslor hittar du nyckeln till framgång och även drivkraften att steget mot ett tillfredställande liv.